Låg risk, men större uppsida hos konkurrenter

Datum: 2010-01-21 11:27

NOI

NOI (Net Operating Income) föll med 4 % under Q4, jämfört med en ökning med 6 % under Q3. Handelsbanken Capital Markets anser att kostnadsökningarna är temporära och tror att kostnaderna togs tidigt i och med de starka intäkterna. NOI 2010e sänks ändå med 1 %. Nettolånen (SEK -10) var negativa som förväntat. Räntekostnaderna var högre än förväntat medan IFPM (Income From Property Management) var 16 % lägre än bankens estimat. IFPM 2010e och 2011e sänks med 5 % respektive 4 %. Castellum rapporterade en värdeminskning om 74 MSEK, eller 0,3 %, under fjärde kvartalet vilket var i linje med bankens förväntningar. Ökningen i NAV väntas bli 9 % under 2010 och 11 % under 2010. Diskonteringen gentemot NAV är för närvarande 7 %. Förslaget om en utdelning om 3,50 kronor var i linje med bankens förväntningar och innebär en utdelningsökning med 5 %. Castellum handlas till 2010e justerat P/E om 10,2x och skulle handlas till 13x med en 5 % genomsnittlig ränta. Sektorgenomsnitt skulle handlas till 15x med samma förutsättningar. Banken hävdar att värderingen är attraktiv, men de ser större uppsida i Kungsleden, Sponda och Wihlborgs. Riktkursen sänks från 80 kronor till 76 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
68 kr
Riktkurs:
76 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser