Låg risk i SCA

Datum: 2000-12-11 08:51

Köp

SCA B

Enligt Skandiabanken gynnas SCA av ett flertal faktorer.

SCA har, enligt Skandiabanken, överraskat positivt vid ett flertal tillfällen under året genom att visa en mycket stark resultatutveckling trots stigande priser för insatsvaror. Priserna på massa spås falla efter nyår, vilket bidragit till att flera producenter valt att införa produktions begränsningar. SCA är minst konjunkturkänslig av skogsbolagen, vilket minskar verksamhetsrisken. Skandiabanken bedömer samtidigt att bolaget gynnas av lägre massapriser. Därför kan det vara positivt med en viss avmattning av skogskonjunkturen.
Kurs då rekommendationen gavs:
218 kr

Rekommendation från: Skandiabanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser