Låg ränterisk

Datum: 2010-01-18 13:08

Handelsbanken

Handelsbanken förväntar sig att NOI (Net Operating Income) kommer att vara oförändrad under fjärde kvartalet. Vidare förväntar sig banken att den genomsnittliga räntan kommer att ligga på 2,7 %, vilket bör generera en ökning i IFPM (Income From Property Management) med 42 % för fjärde kvartalet. Däremot tror SHB att IFPM kommer att falla till 451 MSEK under 2010e allteftersom garantier upphör, vakanser ökar och räntorna ökar. Banken tror inte att det kommer att ske några större fastighetsvärdeminskningar under 2010, approximerat 1 % efter CPI-index effekter. Aktien handlas till ett 2010e justerat P/E om 8,9x, vilket kommer att öka till 13,8x om räntan uppgår till 5 %, vilket kan jämföras med ett sektorgenomsnitt om 11,4x respektive 14,8x. Ränterisken är dock förhållandevis låg för Klövern eftersom de har låst räntan för 50 % av sina lån fram tills 2015 samt räntetak för resten av portföljen. SHB behåller rekommendationen Köp och sätter riktkursen till 29 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
24,15 kr
Riktkurs:
28 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser