Låg rabatt i Investor

Datum: 2001-04-18 00:30

Neutral

Investor B

Den historiskt sett låga rabatten i Investoraktien gör att den amerikanska investmentbanken Morgan Stanley Dean Witter väljer att återupprepa rekommendation neutral

Under det senaste året har Investor handlats med stor rabatt. Så är inte fallet i dag och investmentbaken anser att rabatten är 24 procent, vilket anses som lågt. Morgan Stanley anser att dagens kursnivå gör Investoraktien till en defensiv placering samtidigt som man påpekar att värderingen inte är tillräckligt tilltalande. Banken pekar dock på att bolagets balansräkning är mycket stark. Vinsten per aktie spås bli 8,4 kronor. Nästa år väntas resultatet öka till 8,9 kronor per aktie. Rekommendationen neutral återupprepas.
Kurs då rekommendationen gavs:
121,5 kr

Rekommendation från: Morgan Stanley

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser