Kursfallet för stort i Nokia

Datum: 2001-03-02 08:51

Enligt Redeye är det senaste kursfallet i Nokia överdrivet och aktien har nu en tilltalande värdering, menar analyshuset.

En svag amerikansk ekonomi och lägre telefonsubventioner i Europa ser ut att ge en lägre tillväxt för Nokia i år än vad Redeye tidigare förväntade sig. Signaler om en vikande telefonmarknad och operatörernas pressade finanser har slagit hårt på kursen i Nokia den senaste månaden. Redeye tror att oron är befogad och har justerat ned förväntningarna på tillväxt och lönsamhet. Trots lägre prognoser anser Redeye nu att kursen gått ner så pass mycket att en köprekommendation kan försvaras.
Kurs då rekommendationen gavs:
216,5 kr

Rekommendation från: Redeye

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser