Kursfall skapar köpläge

Datum: 2000-10-03 09:56

Hagströmer

Hagströmer & Qviberg (H&Q) anser i en nyligen utkommen analys att den senaste tidens kursfall i Ericsson skapar ett fint köptillfälle. Enligt H&Q har nu kursen fallit drygt 25 procent på en månad, främst efter stora kursnedgångar i USA. Ericssons nedgång är svår att motivera fundamentalt, så en svag PC-försäljning och en hög dollarkurs inte borde ge utslag på aktien. H&Q står fast vid uppfattningen att europeiska teleoperatörer nu snabbt måste investera kraftigt i infrastruktur för att få glädje av sina dyra UMTS-licenser. Detta ger Ericsson i det närmaste ett drömläge, enligt Hagströmer & Qviberg.
Kurs då rekommendationen gavs:
149,5 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser