Kursdubblare på sikt

Datum: 2003-11-27 10:46

Stockpicker ser en chans att Consilium mer än fördubblas på lång sikt.

Bolagets likvida medel växte under tredje kvartalet så den höga finansiella risken har minskat. Det skriver analysföretaget som höjer vinstprognoserna för Consilium. Vinsten per aktie väntas bli drygt 3 kr under år 2004, vilket ger ett P/E-tal på 10. Stockpicker spår att ordentliga vinster kommer först år 2005, och det bedöms därför finnas potential till minst en kursdubbling på tre års sikt förutsatt att konjunkturen förbättras markant.
Kurs då rekommendationen gavs:
31,4 kr
Riktkurs:
38 kr

Rekommendation från: Stockpicker

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser