Kungsleden bättre än index

Datum: 2005-08-17 13:58

Bättre än index

Kungsleden

Carnegie rekommenderar bättre än index för Kungsleden.

Carnegie är positiva till den annonserade nyemmissionen. Den möjliggör för Kungsleden att kunna förvärva fastigheter för 4-5 mdkr. Carnegie anser att Kungsleden har ett antal förvärv på gång inom Kungsledens normala marknadsniche av fastigheter med hyresgäster från den offentliga sektorn med långa hyreskontrakt och låg rörelserisk. Resultatet kommer att förbättras avsevärt då Carnegie anser att Kungsleden kan köpa fastigheter till en direktavkastning på 7,5 procent och låna till 3,5 procent samtidigt som de inte betalar skatt. Q2 rapporten var något under Carnegies förväntningar men ledningen höjer prognosen för helåret varför Q2 rapporten inte ändrar Carnegies syn på aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
202 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser