Kungsleden bättre än index

Datum: 2006-04-28 14:16

Bättre än index

Kungsleden

Carnegie rekommenderar bättre än index för Kungsleden.

Carnegie rekommenderar bättre än index för Kungsleden. Kungsleden är ett investeringsförslag baserat både på utdelningen som är nära 10 procent för 2006 och tillväxt, enligt Carnegie. Kvartalsrapporten var något sämre än förväntat, enligt Carnegie. Kungsleden förväntas avyttra fastigheter till ett värde 8 miljarder kronor och följande den transaktionen förväntas bolaget dela ut 27 kronor per aktie, enligt Carnegie. Kungsleden förväntas även vara en stor nettoinvesterare under 2006, så tillväxten förblir stark, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
268 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser