Kungsleden bättre än index

Datum: 2006-08-17 10:07

Bättre än index

Kungsleden

Carnegie rekommenderar bättre än index för Kungsleden.

Carnegie rekommenderar bättre än index för Kungsleden efter kvartalsrapporten. Carnegie gillar Kungsleden för den förväntade stora utdelningen på 14 procent om Keops affären går igenom medan offentliga fastigheter växer starkt, enligt Carnegie. Kvartalsrapporten var annars ungefär som förväntat och vakansgraden hade minskat jämfört med första kvartalet, enligt Carnegie. Om Keopsaffären går igenom, vilket Carnegie förväntar sig, så kommer Kungsleden ha en stark balansräkning med utrymme för förvärv på 10 miljarder kronor, eller ytterligare extraudelningar, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
80 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser