Kulor att tjäna i SKF

Datum: 2006-10-23 10:49

Köp

SKF B

Börsveckan anser att börsen är omotiverat negativ till SKF.

Värderingen är låg relativt jämförbara verkstadsbolag, och Börsveckan skriver att SKF kan överraska positivt. Hotet från bilindustrin och osäkerheten kring konjunkturnedgången bedöms vara överdrivna.
Kurs då rekommendationen gavs:
114,625 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser