Kreditförlusterna minskar

Datum: 2009-12-22 10:53

Köp

SEB A

Baltikum

Baltikum fortsätter att uppvisa en gradvis kreditstabilisering samtidigt som den nordiska portföljen är stabil. I Estland har de ”dåliga” lånen slutat att växa, medan i Litauens och Lettlands tillväxt fortsätter att minska på månadsbasis. NII kommer att minska under kvartalet och Swedbank förväntar sig en Q/Q minskning med 8 %. Däremot så kan man förvänta sig att NII kommer att växa när de korta räntorna börjar höjas någon gång under tredje kvartalet 2010. De har även uppgraderat sina EPS-prognoser med 0,3-0,1 SEK för 2010-2011 på grund av mindre kreditförluster. Swedbank förväntar sig att kreditförlusterna fortsatt kommer att minska under de efterföljande kvartalen. SEB handlas i princip till bokfört värde, vilket innebär en rabatt runt 20 % jämfört med de övriga svenska bankerna.
Kurs då rekommendationen gavs:
44,24 kr
Riktkurs:
48 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser