Kraftig butiksexpansion

Datum: 2010-01-27 14:37

Köp

H&M B

Hennes

Hennes & Mauritz rapport släpps den 28 januari kl. 07.30. Erik Penser FKs prognos är en vinst före skatt om 6 699 MSEK, vilket är 4 % lägre än konsensus om 6 968 MSEK. Vidare väntas en utdelning på 16 kronor per aktie. Efter att H&M ökat antalet butiker (250 st netto) med 14,4 % under 2009 tror fondkommissionären att antalet (230 st netto) butiker kommer att öka med 11,6 % under 2010. Det finns stor potential i H&M på ett års sikt och riktkursen sätts till 475 kronor och rekommendation är således Köp. Man bör dock ha en försiktig inställning inför morgondagens rapport. Detta framgår av Erik Penser FKs affärsbrev daterat den 28 januari.
Kurs då rekommendationen gavs:
404,4 kr
Riktkurs:
475 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser