Köpvärd teknikaktie

Datum: 2008-08-18 09:52

DI tycker Sectra-aktien är köpvärd.

Teknikföretaget Sectra har byggt upp spetskompetens inom nischområdena IT-system för vården och säkra kommunikationssystem. Aktien handlas till ca 30 gånger den prognostiserade årsvinsten, men nås målet om 30 procents tillväxt över en sjuårsperiod är aktien rejält undervärderad, enligt DI. Utrymmet för besvikelser ses dock som litet, men Sectra anses vara en bra aktie för en bred, långsiktig portfölj.
Kurs då rekommendationen gavs:
57,375 kr

Rekommendation från: Dagens Industri

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser