Köpvärd pappersjätte Foto: Margareta Hed / SCA

Köpvärd pappersjätte

Publicerad 2013-01-08 05:00:00

Börsguiden Strax innan jul offentliggjorde SCA ytterligare besparingar men sedan dess har aktien handlats sidledes. Men framtiden ser ljus ut och Söderberg & Partners rekommenderar köp.

De kostnadsneddragningar som bolaget aviserade strax innan jul innebär enligt SCA en direkt resultatförbättring om 1,3 kronor per aktie fram till 2015.

Att bolaget dessutom väljer att koncentrera pappersverksamheten i Sverige är positivt, menar Söderberg & Partners.

Sammantaget bidrar det ytterligare till SCA:s förvandling till ett renodlat konsumentbolag med fokus på hygienprodukter.

Söderberg & Partners menar därför att det finns ytterligare potential när strukturomvandlingen kommer i fokus. Dessutom handlas aktien med rabatt mot konkurrenter som Procter & Gamble och Kimberly Clark.

Söderberg & Partners tror att värderingsgapet bör minska under bolagets transformering. Dessutom finns potential i den starka efterfrågetillväxten inom hygienprodukter och mjukpapper. Slutsatsen blir en köprekommendation för aktien.

Magnus Gustavsson

Följ de aktuella aktierna här

SCA B