De kostnadsneddragningar som bolaget aviserade strax innan jul innebär enligt SCA en direkt resultatförbättring om 1,3 kronor per aktie fram till 2015.

Att bolaget dessutom väljer att koncentrera pappersverksamheten i Sverige är positivt, menar Söderberg & Partners.

Sammantaget bidrar det ytterligare till SCA:s förvandling till ett renodlat konsumentbolag med fokus på hygienprodukter.

Söderberg & Partners menar därför att det finns ytterligare potential när strukturomvandlingen kommer i fokus. Dessutom handlas aktien med rabatt mot konkurrenter som Procter & Gamble och Kimberly Clark.

Söderberg & Partners tror att värderingsgapet bör minska under bolagets transformering. Dessutom finns potential i den starka efterfrågetillväxten inom hygienprodukter och mjukpapper. Slutsatsen blir en köprekommendation för aktien.