Köpvärd på längre sikt

Datum: 2008-06-05 11:49

Köp

SEB A

Tidningen Aktiespararen anser att SEB värderas lågt i förhållande till vinster och eget kapital.

Aktien bedöms dock vara riskfylld, men ge en bra direktavkastning. Aktien handlas till 8,8 respektive 7,6 gånger de förväntade vinsterna för 2008 och 2009. En långsiktigt köpråd utfärdas.
Kurs då rekommendationen gavs:
128,5 kr

Rekommendation från: Aktiespararen

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser