Köpvärd IT-konsult

Datum: 2008-03-31 09:05

Dagens Industri menar att det är köpläge i Softronic.

Värderingen beskrivs som låg och finanserna som starka. Årets p/e-tal beräknas till 9. DI påpekar att i aktiekursen ligger ett par års förluster inräknade, en tillväxt
som i stort sett uteblir och en framtida högst medelmåttig lönsamhet. Det är enligt DI en alldeles för negativ syn på Softronic. Aktien bedöms vara en bra placering som på flera års sikt kan ge god värdetillväxt.
Kurs då rekommendationen gavs:
7,4 kr

Rekommendation från: Dagens Industri

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser