Köpvärd IT-aktie

Datum: 2009-07-15 19:12

Efter att ha granskat Formpipes kvartalsrapport översiktligt ser Stockpicker ingen anledning att frångå köprådet.

Formpipes produkter innebär reella produktivitets- och effektiviseringsvinster, en utveckling som Stockpicker bedömer kommer att bestå trots den svåra konjunktursituationen. Prognosen om förväntad vinst för 2009 på 1,65 kr per aktie står fast och så även riktkursen om 18 kr.
Kurs då rekommendationen gavs:
15,1 kr
Riktkurs:
18 kr

Rekommendation från: Stockpicker

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser