KÖPTIPS: En seniorfavorit

KÖPTIPS: En seniorfavorit

Publicerad 2011-12-08 07:00:00

Börsguiden Trots benhård konkurrens på mobilmarknaden verkar Doro ha framgång just nu.

FAKTA: Doro

Nischtillverkare inom attraktivt marknadssegment med stark tillväxt och lönsamhet.

Potential

Ökad penetration och geografisk expansion.

Risk

Kostsamma satsningar inom tjänsteområdet.

Andra halvåret i år har avtal slutits med finska Sonera och svenska 3.

Dessutom har Orange sedan i juli sålt Doros telefoner i mer än 2 000 butiker i Spanien, tyska Vodafone utökat sitt utbud av Dorolurar i sina 1 000 butiker i Tyskland. Man har även slutit försäljningsavtal för Sydafrika, Irland, Storbritannien och Österrike.  

Hemligheten är naturligtvis Doros starka nischprofil, med fokus på användarvänliga telefoner till pensionärer. Gruppen seniorer väntas växa från dagens cirka 520 miljoner till 725 miljoner till år 2020.

Än så länge uppgår marknadspenetrationen bara till 10 procent i Norden och cirka 1-2 procent i Frankrike, England och Tyskland.

Finansiellt har de senaste årens tillväxt och lönsamhet förvandlat bolaget till en riktig guldklimp. Orderingången ökade med 17 procent det senaste kvartalet, samtidigt som försäljningen steg 14 procent organiskt.  Rörelsemarginalen uppgår till 8,2 procent på rullande 12 månaders basis.

Operationellt kassflöde hittills i år uppgår till 42 miljoner, vilket bidragit till att förvandla den tidigare skulden till en nettokassa på 90 miljoner.

Samtidigt värderas bolaget till blygsamma 500 miljoner kronor. Det motsvarar ett p/e-tal på 9 gånger vår prognos för nästa års vinst, och justerat för kassan strax över hälften av årets försäljning.  

Ett riskmoment med Doro är bolagets ambition att skapa en likafördelning mellan intäkter från hårdvara och tjänster, där vi ser en risk att man överskattar sin förmåga att konkurrera i tjänstesegmentet.  

Men sammantaget bedömer vi aktien som anmärkningsvärt attraktiv i ljuset av den starka operationella utvecklingen och de solida finanserna. Dessutom är Doro helt rätt positionerat för att tjäna på den demografiska explosionen i gruppen seniorer i västvälden de kommande åren och vi rekommenderar därför att köpa aktien.

Denna aktie är det däremot dags att sälja.

Johan Widmark

VA Börs , Köpråd , Doro , Aktieanalys

Följ de aktuella aktierna här

Doro