Köpläget över i HiQ

Datum: 2005-05-02 00:01

Marknaden beskrivs som osäker och då HiQ nått Börsinsikts riktkurs sänks rekommendationen till neutral.

Prognoserna för IT-konsulten höjs och baserat på en långsiktig genomsnittlig rörelsemarginal på 13 procent beräknas det motiverade värdet till 31 kr per aktie. 2005 års vinst per aktie spås bli 1,94 kr, vilket ger ett P/E-tal på 14,5.
Kurs då rekommendationen gavs:
29,15 kr
Riktkurs:
31 kr

Rekommendation från: Börsinsikt

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser