Köpläget i KnowIT förbi

Datum: 2003-10-16 16:00

Avvakta

Knowit

Efter de senaste månadernas kursuppgång sänker Stockpicker rekommendationen för KnowIT.

Bolagets lönsamhetstrend går åt rätt håll och finanserna är relativt goda. För resten av 2003 spår Stockpicker en fortsatt svag efterfrågan och prispress. Under 2004 väntas dock tillväxten på IT-konsultmarknaden ta fart. Räknat på det årets vinst blir KnowIT:s P/E-tal ca 20. Rekommendationen sänks till avvakta.
Kurs då rekommendationen gavs:
13,1 kr
Riktkurs:
12,5 kr

Rekommendation från: Stockpicker

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser