Köpläge i Volvo

Datum: 2004-03-17 09:48

När Scania-innehavet inte längre tynger Volvo är bolaget köpvärt på egna meriter, enligt Affärsvärlden.

Lastvagnsjätten har lovat att dela ut hälften av Scania-pengarna så ytterligare 4,5 miljarder återstår att skifta ut, motsvarande nästan 11 kr per aktie. Tidningen räknar därför med ett inlösenprogram så småningom. Volvos rörelse går allt bättre och bolaget har stark medvind i lastvagnsförsäljningen. På aktiemarknaden räknar man enligt Affärsvärlden med att Volvo justerat för goodwill kommer tjäna 18 kr i år och uppåt 22 kr under år 2005. P/E-talet blir därmed låga 11,5 respektive 10,5. Tidningen anser att det innebär köpläge.
Kurs då rekommendationen gavs:
238,75 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser