Köpläge i Trelleborg

Datum: 2003-06-18 16:57

Trelleborg är en bra lågriskplacering enligt Affärsvärlden.

Verkstadsbolaget är i dagsläget hyfsat renodlat. Tidningen skriver att varje omsättningskrona värderas till 40 öre och att P/E-talet ligger på 12. Exklusive goodwillavskrivningar är vinstmultipeln ca 10 räknat på årets vinst. Affärsvärlden menar att det riktiga lyftet kommer med konjunkturen, men direktavkastningen på 5 procent i kombination med att tidningen tror på bolagets VD gör att aktien får rekommendationen köp.
Kurs då rekommendationen gavs:
81 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser