Köpläge i Sectra

Datum: 2002-11-25 15:31

Dagens Industri anser att det är köpläge i Sectra-aktien.

Analysföretaget Frost & Sullivan räknar med att den europeiska marknaden för Sectras medicinska system växer från 2000 års värde på 2,5 miljarder till 7 miljarder kr år 2004. Det skriver Dagens Industri, som menar aktiemarknaden räknar med att bolaget inte klarar sina mål att trots att marknadstillväxten motsvarar Sectras egen ambition. I dagens värdering ligger en tillväxt på endast 15 procent. Men når bolaget målen och fortsätter växa med 30 procent per år under de närmaste sju åren med bibehållen marginal är aktien köpvärd, trots P/E-talet på 24.
Kurs då rekommendationen gavs:
39,5 kr

Rekommendation från: Dagens Industri

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser