Köpläge i SEB

Datum: 2003-03-24 12:39

Köp

SEB A

Veckans Affärer anser att SEB-aktien ger större möjligheter än risker.

SEB har länge varit den mest riskfyllda svenska bankaktien, men Veckans Affärer anser att möjligheterna nu ser ut att vara större än riskerna. Denna bedömning grundas på god kontroll på verksamheten i Tyskland och det framgångsrika sparprogrammet. Kostnaderna i samtliga affärsområden minskade under 2002, dock ej i den expansiva baltiska/polska delen. SEB var dock den enda svenska storbanken som kunde visa ökad vinst för året. Direktavkastningen är drygt 5 procent och VA rekommenderar köp av aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
78,5 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser