Köpläge i Pyrosequencing

Datum: 2001-05-07 10:44

Pyrosequencing har goda tillväxtutsikter och en välfylld kassa. Veckans Affärer anser att det är köpläge i aktien.

Sedan börsintroduktionen förra våren har Pyrosequencings aktie fallit med 40 procent. Detta trots att bolaget motsvarat förväntningarna, räknat på antal levererade instrument för tillämpad genetisk analys har Pyrosequencing tagit ledningen på marknaden. Om bolaget fortsätter att växa i oförändrad takt skulle bolaget nå vinst år 2003. En nettovinst i trakten av 200 miljoner, dvs 6 kr per aktie, skulle med ett P/E-tal på 40-50 innebära en flerdubbling av aktien. Risken är hög men potentialen uppåt är betydligt större, så Veckans Affärer rekommenderar köp.
Kurs då rekommendationen gavs:
64 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser