Köpläge i Nibe

Datum: 2006-04-06 09:40

Börsinsikt köper in Nibe till portföljen.

Analysbladet ser en potential i Nibe-aktien på ca 20 procent. De långsiktiga tillväxtmöjligheterna för Nibe bedöms vara goda samtidigt som aktien i ett tekniskt perspektiv anses vara intressant efter rekyl till tidigare utbrottsnivå.
Kurs då rekommendationen gavs:
256 kr

Rekommendation från: Börsinsikt

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser