Köpläge i Millicom

Datum: 2004-05-24 10:51

Veckans Affärer har kommit fram till att Millicom är attraktivt värderat.

Millicoms fokus på utvecklingsländer ger bolaget samma utgångsläge som operatörerna i Västeuropa för tio år sedan. Det skriver VA, som menar att aktien därmed är köpvärd. P/E-talen för i år och nästa år beräknas till 19 respektive 13. Tidningen anser att med tanke på att Millicom väntas växa snabbt med hög lönsamhet under flera år framöver är värderingen attraktiv.
Kurs då rekommendationen gavs:
169,75 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser