Köpläge i Investor

Datum: 2006-02-06 19:20

Privata Affärer menar att Investors minskade skuldsättning ännu inte fått fullt genomslag i aktiekursen.

Det beror bl a på osäkerheten kring operatören 3. Det framgår av förlagets specialtidning om aktier och fonder, Placeringsguiden. Finanserna beskrivs som urstarka, vilket bedöms bädda för stora förändringar. Substansrabatten beräknas exkl eventuella övervärden i onoterade portföljbolag till 20 procent.
Kurs då rekommendationen gavs:
134,5 kr
Riktkurs:
155 kr

Rekommendation från: Placeringsguiden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser