Köpläge i Ericsson

Datum: 2005-04-12 19:06

Privata Affärer köprekommenderar Ericsson i sin specialtidning om aktier och fonder, Placeringsguiden.

Kraven på tillväxt anses inte vara orimliga för att motivera värderingen, förutsätt att lönsamheten vårdas. En vinsttillväxt på 5 procent under 2005 ger ett P/E-tal på 16. Exklusive nettokassan på ca 2,50 kr per aktie efter utdelning är P/E-talen för i år och 2006 14 respektive 13. Tidningen varnar dock för att risken är hög.
Kurs då rekommendationen gavs:
20,7 kr
Riktkurs:
23 kr

Rekommendation från: Placeringsguiden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser