Köpläge i Bures skolor

Datum: 2007-11-14 09:38

Det är utbildning som är kärnan i dagens Bure och det som gör aktien köpvärd. Det skriver Affärsvärlden.

Trots en nyligen genomförd utskiftning av pengar till aktieägarna ses kassan fortfarande som stark. Bolaget bedöms stå i beredskap för en möjlig international satsning inom utbildning. Aktien är inte billig efter årets uppgång, enligt Affärsvärlden, som dock anser att satsningen på friskolor är värd att vara exponerad mot.
Kurs då rekommendationen gavs:
38,9 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser