Köpläge för spekulanten

Datum: 2009-06-17 22:24

Chansköp

Stille

Stockpicker ser Stilles värdering som tämligen låg utifrån analysföretagets prognoser, vilket bedöms göra aktien till en bra chansning för den spekulative.

P/e-talen för innevarande år och räkenskapsåret 2010/2011 beräknas till 15 respektive 9,5. Stockpicker menar att risken i medicinteknikbolaget är hög och köprådet blir därför spekulativt.
Kurs då rekommendationen gavs:
18,35 kr
Riktkurs:
23 kr

Rekommendation från: Stockpicker

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser