Köpläge för långsiktiga

Datum: 2008-04-16 09:28

För långsiktiga placerare är det köpläge i det ständiga förhoppningsbolaget Anoto. Det menar Affärsvärlden.

Affärsvärlden bedömer att Anoto äntligen är på rätt spår och har goda förutsättningar att fortsätta växa kraftigt. I dag är börsvärdet ca 900 miljoner kr. Tidningen skriver att för det får man ett bolag med en världsledande teknik med en stor mängd användningsområden. Samtidigt bedöms konkurrensen vara liten, bruttomarginalen hög och tillväxten god. Lägg till bolagets nettokassa och förlustavdrag och värderingen är intressant, givet den stora potentialen, skriver Affärsvärlden.
Kurs då rekommendationen gavs:
6,65 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser