Köpläge efter nedgång

Datum: 2009-07-09 10:32

Stockpicker köper in Intrum Justitia till referensportföljen.

Det är den senaste tidens kurssvacka som gör att aktien drar till sig Stockpickers intresse. Detta inte minst eftersom analysföretaget anser att risknivån i placeringen inte är allt för hög. Intrum handlas till dryga 10 gånger den av Stockpicker prognostiserade vinstnivån för 2010, vilket inte ses som högt.
Kurs då rekommendationen gavs:
69,5 kr
Riktkurs:
84 kr

Rekommendation från: Stockpicker

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser