Köpläge efter kursfall

Datum: 2009-08-18 00:18

Loomis kursfall skapar köpläge även om osäkerheten ökat, skriver Dagens Industri.

En oförändrad omsättning samtidigt som rörelsemarginalmålet på 10 procent nås uppges ge ett p/e-tal på 6. DI betonar dock att Loomis har mycket att bevisa när det gäller marginalmålet, men bedömer att den låga värderingen och de stabila intäkterna uppväger riskerna.
Kurs då rekommendationen gavs:
67,75 kr

Rekommendation från: Dagens Industri

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser