Köp Wihlborgs

Datum: 2004-11-02 09:09

Hagströmer & Qviberg rekommenderar sina kunder att köpa Wihlborgs.

Hagströmer & Qviberg menar att bolagets rapport var starkare än vad som var väntat. Marknadskommentarerna ger stöd för mäklarfirmans syn på vändning uppåt i kontorsmarknaden i Stockholm. Hagströmer & Qviberg tror att rapporten påskyndar omvärderingen av aktien till 135-140 kronors intervallet som är motiverat utifrån avkastningen på substansen.
Kurs då rekommendationen gavs:
124 kr
Riktkurs:
135 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser