Köp Wallenstam

Datum: 2000-10-09 17:26

Låg värdering och goda utsikter talar för Wallenstam.

Wallenstams värdering är mycket låg - börskursen motsvarar endast halva substansvärdet. Dessutom är utsikterna för bolaget de närmaste åren är mycket goda. Privata Affärer Placeringsguide rekommenderar därför köp av Wallenstam.
Kurs då rekommendationen gavs:
63,5 kr

Rekommendation från: Placeringsguiden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser