Köp Wallenstam

Datum: 2005-12-14 16:23

Hagströmer & Qviberg rekommenderar köp i Wallenstam.


H&Q rekommenderar köp i Wallenstam med riktkurs 110 kronor. Wallenstam är återigen det enda bolaget i sektorn som handlas till stor rabatt mot substansvärdet enligt H&Q. Wallenstam ändrar inte löpande avkastningskraven i fastighetsvärderingarna utan justeringen görs i årsskiftesvärderingarna och där kommer Wallenstam höja det redovisade substansvärdet från 93 kronor till 110 kronor anser H&Q. Det inte heller någon annan anledning varför Wallenstam ska värderas till rabatt då Wallenstam åstadkommit den starkaste substanstillväxten av de noterade fastighetsbolagen de senaste sex åren enligt H&Q.
Kurs då rekommendationen gavs:
92,75 kr
Riktkurs:
110 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser