Köp Volvo

Datum: 2002-06-18 12:55

Carnegie rekommenderar sina kunder att köpa Volvo.

Carnegie förväntar sig en stark rapport från Volvo för det andra kvartalet till följd av bland annat bättre kapacitetsutnyttjande. Mäklarfirman höjer Volvos rekommendation till Köp och tror att marknaden framöver kommer att få ett förbättrat förtroende för bolaget. Carnegie anser vidare att Volvos värdering är rimlig och att kedjan av sänkta vinstprognoser nu är till ända vilket tros kunna ge en gynnsam kursutveckling det kommande halvåret.
Kurs då rekommendationen gavs:
175,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser