Köp Volvo

Datum: 2002-07-25 10:51

Carnegie tycker att Volvo har en attraktiv värdering.

Investmentbanken överraskades av att nästan alla affärsenheters resultat kom in bättre än väntat. Vinsten före skatt blev sex procent högre än banken prognostiserat. Carnegie förväntar sig förbättrade marginaler för lastbilsdivisionen tack vare den nya modellen i kombination med bättre kapacitetsutnyttjande i USA. Investmentbanken anser att Volvo är väl positionerat för att dra full nytta av den kommande ekonomiska återhämtningen i Europa och USA. Banken höjer sin prognos gällande vinsten per aktie för 2002 från 3,4 kronor till 4,1 kronor och upprepar sin köprekommendation för bolaget.
Kurs då rekommendationen gavs:
158 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser