Köp Volvo

Datum: 2003-11-27 09:09

Swedbank Markets rekommenderar sina kunder att köpa Volvo.

Swedbank Markets rekommenderar sina kunder att köpa Volvo. Bankens analytiker anser att 2004 kommer att bli ett ”skördeår”. Vidare menar Swedbank att marknadsförutsättningarna för lastbilar är goda och att Volvo är attraktivt väderad i jämförelse med internationella konkurrenter. Riktkursen sätts till 255 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
214,75 kr
Riktkurs:
255 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser