Köp Volvo

Datum: 2007-02-21 11:28

UBS rekommenderar köp för Volvo.

UBS upprepar köprekommendationen för Volvo och höjer samtidigt riktkursen till 615 kronor från 550 kronor efter Volvos offentliggörande av budet på resterande aktier i Nissan Diesel. Värdeskapandet bedöms uppgå till 18 kronor per aktie som en direkt följd av affären och samtidigt höjs även marginalprognoserna på mellanlång sikt till 7 procent från 6,6 procent, enligt UBS. Affären kommer att öka vinst per aktie med 5-10 procent på 2008 års förväntade vinst och Volvos balansräkning kommer att förbli stark efter förvärvet, enligt UBS. Volvo borde inte få några problem med konkurrensmyndigheter avseende köpet, enligt UBS. Vinst per aktie förväntas bli 33,66 kronor för 2007 och 42,15 kronor för 2008, enligt UBS.
Kurs då rekommendationen gavs:
557 kr
Riktkurs:
615 kr

Rekommendation från: UBS Warburg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser