Köp Volvo

Datum: 2008-04-01 13:01

SEB rekommenderar köp i Volvo

SEB rekommenderar köp i Volvo. Efter ett möte med ledningsrepresentanter bekräftas återigen bilden av något svagare orderingång i Europa ännu en gång, enligt SEB. Bättre tillgång på begagnade fordon samt mycket långa leveranstider har mattat av inflödet av nya beställningar på lastvagnar, enligt SEB. Volvo är dock väl rustat för en eventuall lågkonjunktur då bolaget har dubblerat andelen av eftermarknadsförsäljningen de senaste 10 åren, enligt SEB. Dessutom har konkurrenskraften för Volvos finansverksamhet förbättrats på senare tid då deras inlåningsräntor är lägre än för många banker, enligt SEB.
Kurs då rekommendationen gavs:
90,375 kr

Rekommendation från: SEB

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser