Köp upprepas efter rapport men riktkursen sänkt

Datum: 2010-08-12 17:48

Erik

Erik Penser FK behåller sin Köp-rekommendation, men sänker riktkursen till 170 kronor (200 kr) efter Q2-rapporten. Rapporten var stark med bra sportbok och kundintag, men allt fokus låg på utsikterna som är dystra på kort sikt. Frankrikes reglering är mer kostsam än vad Erik Penser FK räknat med, men aktien har fallit mer än vad vinstbidraget från landat kan motivera. Marknadsföringskostnaderna har ökat mer än för konkurrenterna och det finns möjlighet att sänka dessa kostnader längre fram. Erik Penser EBIT-prognos har justerats ned med 8,4 % för 2011 och 14,4 % för 2012. Värderingen är P/E 11,1 för 2010 och 10,4 för 2011. Erik Penser FK räknar med en direktavkastning på 6,8 % för 2010 samt en svag vinstutveckling under H210, men att det borde vara diskonterat i värderingen.
Kurs då rekommendationen gavs:
138 kr
Riktkurs:
170 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser