Köp upprepas efter rapport

Datum: 2010-09-08 10:17

Sectra

Sectra höll kapitalmarknadsdag igår efter att rapporten för Q1 10/11 släppts. Bolaget sänkte sitt långsiktiga tillväxtmål till 15 % från tidigare 30 %. Samtidigt höjdes målet för rörelsemarginalen till 15 % från tidigare 10 %. Handelsbanken Capital Markets ser de nya målen som mer realistiska än tidigare. Banken har sänkt försäljningsprognoserna för Sectra med 4 % respektive 8 % för de kommande två åren. Samtidigt räknar banken fortfarande med en vinsttillväxt på över 100 % under samma period. Aktien handlas för nuvarande till ett P/E-tal om 17x (2011/12E) vilket ses sin attraktivt, speciellt om bolaget uppnår sina långsiktiga mål. Rekommendation Köp upprepas.
Kurs då rekommendationen gavs:
35,8 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser