Köp Unibet

Datum: 2004-09-06 12:19

Hagströmer & Qviberg rekommenderar sina kunder att köpa Unibet.

Hagströmer & Qviberg anser att Unibet är en vinnare och menar att affärsmodellen är enkel samtidigt som rörelsen genererar starka kassaflöden. Vidare menar Hagströmer & Qviberg att den politiska oron är överdriven. En kassaflödesvärdering med försiktiga antaganden visar att det finns en uppsida på omkring 20 procent i bolaget. H&Q räknar fram värdet till 197 kronor per aktie. I år är p/e-talet 14,7. Nästkommande två års p/e-tal är 14,2 respektive 12,7.
Kurs då rekommendationen gavs:
159,5 kr
Riktkurs:
197 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser