Köp Unibet

Datum: 2005-08-24 13:17

H&Q rekommenderar köp i Unibet efter förvärvet av MrBookmaker.com.

H&Q rekommenderar köp i Unibet efter förvärvet och anser att aktien är värd 235 kronor i nuläget. Förvärvet är logiskt och ökar tillväxttakten, dessutom är priset klart under sektorsnittet anser H&Q. Enligt H&Q är synergierna tydliga med bra matchning såväl geografiskt som produktmässigt. Med förväntan om fortsatt konsolidering i branschen, bibehållen lönsamhet, och en tillväxt på 10 procent under de kommande 10 åren anser H&Q att Unibet skulle kunna värderas till 290 kronor. För helåren 2005 och 2006 räknar H&Q med att vinst per aktie blir 6 respektive 7,40 kronor
Kurs då rekommendationen gavs:
211 kr
Riktkurs:
235 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser