Köp Unibet

Datum: 2007-02-16 12:01

Öhman Equity Research rekommenderar köp för Unibet.

Öhman Equity Research rekommenderar köp för Unibet och riktkursen höjs till 225 kronor från 215 kronor efter bokslutet. Fjärde kvartalet var lite av en besvikelse med lägre bruttointäkter och rörelsevinst än förväntat, enligt Öhman. Den största besvikelsen var poker som uppvisade fortsatt minskning i Sverige, enligt Öhman. Ledningen för Unibet är dock positiv för 2007 och förväntar sig en ökning av bruttovinster med 25-30 procent med en rörelsemarginal i linje med fjolårets, enligt Öhman. Dessutom har Unibet en nettokassa som gör det möjligt för dem att delta i den fortsatta konsolideringen om ett lämpligt mål dyker upp, enligt Öhman. Vinst per aktie förväntas bli 16,19 kronor för 2007 och 20,44 kronor för 2008, enligt Öhman.
Kurs då rekommendationen gavs:
174 kr
Riktkurs:
225 kr

Rekommendation från: Öhman

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser