Köp Unibet

Datum: 2007-02-20 15:18

Handelsbanken rekommenderar köp för Unibet.

Handelsbanken rekommenderar köp för Unibet och riktkursen höjs till 250 kronor från 220 kronor efter fjärde kvartalets rapport. Rapporten var en besvikelse men bolaget kombinerar ändå den lägsta värderingen med den högsta tillväxttakten inom den nordiska mediasektorn, enligt Handelsbanken. Under det fjärde kvartalet berodde bolagets mediokra pokertillväxt på den skandinaviska marknaden, men banken ser en pokertillväxt på 30-50 procent i södra Europa, vilket är högre än tidigare förväntat, enligt Handelsbanken.

Kurs då rekommendationen gavs:
173 kr
Riktkurs:
250 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser