Köp Unibet

Datum: 2007-09-21 17:00

SEB Enskilda rekommenderar köp för Unibet.

SEB Enskilda rekommenderar köp för Unibet med riktkurs 325 kronor. Unibet har nåt en position som en av marknadsledarna i en sektor med ökande inträdesbarriärer, enligt Enskilda. Den rådande regleringsmässiga osäkerheten gör det befogat att använda en högre riskpremie, men den nuvarande miljön är bättre för operatörerna än tidigare och kommande juridiska händelser kommer snarare vara positiva triggers för aktiekurserna, enligt Enskilda. Unibet är ett säkrare val i sektorn med god produktdiversifiering och med en ledande position i viktiga europeiska marknader, enligt Enskilda. Unibets svaga rapport för det andra kvartalet påverkades negativt av engångsposter och skapar ett bra köptillfälle, enligt Enskilda. Unibet handlas för tillfället till en rabatt på 20 procent mot sektorn, enligt Enskilda.
Kurs då rekommendationen gavs:
208 kr
Riktkurs:
325 kr

Rekommendation från: Enskilda Securities

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser